NA SZLAKU W BABIOGÓRSKIM PARKU NARODOWYM. ORIENTACJA W TERENIE PRZY UŻYCIU GPS-a.

WYDARZENIA 2013/2014 » NA SZLAKU W BABIOGÓRSKIM PARKU NARODOWYM. ORIENTACJA W TERENIE PRZY UŻYCIU GPS-a.

     3 października uczniowie klasy I A naszego Gimnazjum uczestniczyli w zajęciach terenowych w Babiogórskim Parku Narodowym.

     Najpierw zwiedzili wystawę, gdzie  zapoznali się z przyrodą, walorami turystycznymi oraz dziedzictwem kulturowym regionu Babiej Góry. Największą atrakcją było rozpoznawanie głosów ptaków i ssaków typowych dla  Babiogórskiego Parku Narodowego.

    Następnie udaliśmy się do Ogrodu Roślin Babiogórskich gdzie zaprezentowano rośliny charakterystyczne dla tego regionu. Szczególną uwagę zwrócono na rośliny chronione. Uczniowie poznali m. in. okrzyn jeleni (łac. Laserpitium archangelica), stanowiący symbol Babiogórskiego Parku Narodowego:

 

 

     Najciekawsze jednak okazały się zajęcia w na ścieżce dydaktycznej Mokry Kozub. Uczniowie mieli możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą. Ponadto uczestniczyli w zajęciach dotyczących orientacji w terenie. Po wstępie teoretycznym dotyczącym ewolucji sposobów orientowania się w terenie, uczniowie podzieleni zostali na 4 grupy. Każda z grup otrzyma odbiornik GPS. Zadaniem uczniów było odnaleźć ukryte w terenie punkty, a także zmapować przy użyciu GPSa interesujące dla nich obiekty.

B.J.