REGIONALNA EDUKACJA EKOLOGICZNA W BABIOGÓRSKIM PARKU NARODOWYM - FIZYKO-CHEMICZNE BADANIE RZEKI

WYDARZENIA 2013/2014 » REGIONALNA EDUKACJA EKOLOGICZNA W BABIOGÓRSKIM PARKU NARODOWYM - FIZYKO-CHEMICZNE BADANIE RZEKI

25 września uczniowie klasy I b uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Babiogórskiego Parku Narodowego.                    

 

1.Podczas zwiedzania wystawy stałej, obok siedziby dyrekcji BgPN, prowadzone były zajęcia ,,W babiogórskim lesie’’, w trakcie których uczniowie usłyszeli odgłosy lasu łącznie ze śpiewem ptaków zamieszkujących tereny Babiej Góry. Dowiedzieli się o początkach ochrony przyrody tych terenów, zapoznali się z  historią powstania BgPN, walorami turystycznymi oraz dziedzictwem kulturowym regionu Babiej Góry.

 

2.Następnie zwiedzili Ogród Roślin Babiogórskich oraz Ogród Zmysłów. W Ogrodzie Zmysłów, wykorzystując wszystkie zmysły, przekonali się jak bogaty i różnorodny jest świat roślin.

 

3.Wędrując ścieżką edukacyjną ,,Mokry Kozub”, uczniowie  mieli możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą. Ponadto przeprowadzili badanie wody w rzece. Po wstępie teoretycznym, dotyczącym wód na Babiej Górze, wykonali proste pomiary fizyczne oraz opis cieku wodnego (m.in. szerokość cieku, głębokość, temperatura, prędkość przepływu, zapach itp.). Następnie pobrali próbki wody z którymi udali się do najwyższego punktu na ścieżce, tzw. Leśnej Klasy. Podzieleni na trzy grupy  wykonali doświadczenia chemiczne na przyniesionych próbach (m.in. określi zawartość tlenu i dwutlenku węgla).

B.J.